Učiteľka
Chcem vysloviť veľkú vďaku a uznanie mladému mužovi, ktorý sa našiel vo vytváraní prenádherných pier z materiálu, ktorý týmto perám vdychuje dušu a zároveň ich robí jedinečnými. Jedno z týchto skvostov vlastní vzácny človek, ktorého si týmto darom uctili tí, ktorí si ho vážia a majú ho radi. Je to zriaďovateľ našich súkromných škôl a zároveň zaslúžilý dlhoročný pedagóg. Preto si neviem predstaviť výstižnejší dar pre tohto človeka. Ďakujem Dominik za nás všetkých.Prajem veľa nevyčerpateľnej kreativity a veľa,veľa spokojných zákazníkov.